ชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย
      
                                                    ขั้นตอนการชำระภาษี...............................
 
                                                    ใบแจ้งชำระค่าภาษี...........................................
 
                                                    การขอเปิดใช้บริการระบบ Bill Payment..............................