youtrip kbank

youtrip kbank บัตรดีๆ ของผู้ที่ชอบเดินทาง

บัตร youtrip kbank เหมาะกับใครและใช้ทำอะไรได้บ้าง?

บัตร youtrip kbank เป็นหนึ่งในบริการจากธนาคาร kbank ธนาคารกสิกรไทย โดยบัตร youtrip กสิกรจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแลกสกุลเงินไทยไปเป็นสกุลเงินต่างประเทศเพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้า ซึ่งการใช้จ่ายด้วยบัตร youtrip kbank นั้นจะไม่สามารถกดเงินจากตู้ ATM ในประเทศไทยได้ แต่ผู้ถือบัตร kbank youtrip สามารถนำไปกดเงินที่ตู้ ATM ต่างประเทศได้และท่านจะได้รับเรทแลกเงินกสิกรที่ถูกกว่าการแลกเงินปกติ นอกจากนี้บัตร youtrip kbank ยังมีบริการในรูปแบบของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ทำให้ท่านสามารถใช้จ่ายเงินจากบัตร youtrip กสิกร pantip ได้หลากหลายรูปแบบและบัตร youtrip kbank ยังรองรับสกุลเงินมากกว่า 150 สกุลเงินจากทั่วโลกอีกด้วย ดังนั้นหากท่านมีแพลนเดินทางไปยังต่างประเทศแต่ต้องการแลกเงินไว้เพื่อใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าอยู่นั้น การสมัคร kbank youtrip เหมาะกับท่านอย่างแน่นอน เพราะจาก youtrip kbank รีวิวที่มาจากความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงส่วนใหญ่ได้ลงความเห็นไว้ว่าบัตร youtrip kbank นั้นให้เรทแลกเงินที่ดีและยังช่วยให้การใช้จ่ายที่ต่างประเทศสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

เช็คข้อดีของการทำบัตร youtrip kbank

มาดูข้อดีของการทำบัตร visa youtrip kbank ไปพร้อมๆ กันเลย! ซึ่งข้อดีของ kbank youtrip ที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้จะมาจาก youtrip kbank รีวิวจากผู้ใช้งานจริงโดยท่านสามารถนำความคิดเห็นจากการสมัครบัตร youtrip kbank ในครั้งนี้ไปประกอบการตัดสินใจของท่านก่อนที่จะทำบัตร youtrip กสิกรได้เลย เพราะเราเชื่อว่าข้อดีที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสมัครบัตร youtrip kbank อย่างแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย!

  • ผู้ถือบัตร youtrip kbank จะได้รับเรทแลกเงินกสิกรที่พิเศษและถูกกว่าการแลกเงินแบบปกติ
  • ผู้ถือบัตร youtrip กสิกร pantip สามารถใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างๆ ได้มากถึง 150 สกุลเงินจากทั่วโลก
  • ผู้ถือบัตร youtrip kbank สามารถลดความเสี่ยงในการถือเงินสดในระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศได้ เพราะท่านสามารถใช้จ่ายด้วยบัตร kbank youtrip ได้ง่ายๆ ซึ่งถ้าหากถามว่าบัตร youtrip ใช้ที่ไหนได้บ้างนั้น ท่านสามารถใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลกที่รองรับสกุลเงินของบัตร youtrip kbank 

บัตร youtrip kbank มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างที่เราต้องจ่าย?

สำหรับการเปรียบเทียบบัตร travel card youtrip ค่าธรรมเนียมในการสมัครนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตร youtrip kbank โดยท่านจะต้องชำระเป็นจำนวนเงิน 150 บาทด้วยกัน แต่หากท่านทำการสมัครบัตร youtrip กสิกรก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ท่านจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในส่วนนี้
  • ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร youtrip kbank จะอยู่ที่ 200 บาทต่อปี แต่ผู้ใช้งานบัตร youtrip กสิกร pantip หลายๆ ท่านได้มีการแชร์ว่าท่านจะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร youtrip kbank เป็นระยะเวลา 3 ปีด้วยกัน
  • ค่าธรรมเนียมกดเงินสดจากบัตร youtrip kbank ในต่างประเทศ 100 บาท
  • ในกรณีที่ท่านทำบัตร kbank youtrip สูญหายท่านจะต้องจ่าย youtrip ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่อยู่ที่ 150 บาท

ตรวจบริการของบริษัทประกันภัย

สินเชื่อ sme

สินเชื่อ sme ช่วยผู้ประกอบการทั่วประเทศ