รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราปบรามการทุจริต และประพฤติมิของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน  รายละเอียด   รายละเอียด 2
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราปบรามการทุจริต และประพฤติมิของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน รายละเอียด 1  รายละเอียด 2
 
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด
                                             
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด
 
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด